Stomatologia

Dobra diagnostyka to najważniejszy krok w drodze do pięknego uśmiechu. Planujemy przebieg leczenia przy pomocy tomografu komputerowego 3D i RTG firmy Gendex i Kodak.

Niezwykle szybkie i precyzyjne uzyskanie wysokiej jakości obrazu radiologicznego przy użyciu minimalnych dawek promieniowania, pozwala na  dokładne zaplanowanie leczenia.

W naszych Gabinetach możesz wykonać:

  • Zdjęcia cefalometryczne – umożliwiające dokładną diagnostykę wad zgryzu oraz planowanie leczenia ortodontycznego.
  • Zdjęcia pantomograficzne – przeglądowe zdjęcia całego uzębienia wraz z kością szczęki i żuchwy oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Są wykonywane w celu diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego, ortodontycznego, protetycznego, chirurgicznego i implantologicznego.
  • Zdjęcia wewnątrzustne – wykonywane metodą radiowizjografii. Służą do diagnostyki schorzeń zębów ze zmianami zapalnymi, z dużymi ubytkami i po urazach. Radiowizjografia pozwala na wykonywanie zdjęć z użyciem minimalnych dawek promieniowania.

Skorzystaj  z oferty leczenia w naszych Gabinetach. Zaplanuj wizytę!