OSIĄGNIĘCIA

Nasze kwalifikacje

Jednym z istotnych elementów mojego rozwoju zawodowego jest ustawiczne kształcenie i pogłębianie wiedzy. Dzięki temu doskonalę moje umiejętności i poznaję nowe trendy w ortodoncji. Chcę leczyć Pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą i wprowadzać nowe, bardziej skuteczne procedury i metody leczenia.

Od zakończenia studiów stomatologicznych corocznie uczestniczę w wielu kursach, konferencjach i szkoleniach. Do tego samego zachęcam członków mojego zespołu. Dzięki temu tworzymy zgrany zespół profesjonalistów. Poniżej przedstawiam wybrane certyfikaty potwierdzające moje kompetencje.